ANBI

De Vereniging Museum Waterland en de Stichting Museum Waterland hebben vanaf 2010 een culturele ANBI status gekregen van de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uw gift is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting  en komt dus volledig ten gunste van de doelstellingen van Museum Waterland en is bovendien, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. De meest aantrekkelijke vorm van schenken is een periodieke gift die over vijf jaar gespreid is: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel of plafond.

De verplichte notarisakte voor meerjarige schenkingen is in 2014 vervallen. Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen.

Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Publicatie ANBI 

1 naam: Vereniging Museum Waterland

2 RSIN: Vereniging 004241071, Stichting 811974121

3 contactgegevens
Museum Waterland
Kaasmarkt 16
1441 BG Purmerend
0299-42 26 05
info@museumwaterland.nl
www.museumwaterland.nl

4 bestuurssamenstelling Vereniging

 • Bert Wiedemeijer, voorzitter
 • Mark van Slooten, secretaris
 • Peter van Zanten, algemeen bestuurslid
 • Theo Brak, penningmeester
 • Katrin Cassel, communicatie

5 beleidsplan

 • Vereniging Museum Waterland: Het beleidsplan voor de jaren 2016-2018 is binnenkort beschikbaar.
 • Stichting Museum Waterland: De Stichting Museum Waterland is een beheersstichting voor de Kollektie Waterland, de eigen kunstcollectie van het Museum Waterland. De stichting heeft – nog – geen eigen beleidsplan. Het beleid van de stichting is vooralsnog onderdeel van het beleid van de Vereniging Museum Waterland.

6 het beloningsbeleid (vereniging)
Alle werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden het bestuur betreffende geen bezoldiging. Door hen gemaakte kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie kunnen door de vereniging worden vergoed.

7 doelstelling
Vereniging Museum Waterland: De vereniging Museum Waterland is opgericht in 1976 en heeft als belangrijkste doelstelling intermediair te zijn tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bevolking van Purmerend en de regio Waterland.
Aan deze doelstelling wordt momenteel op de volgende wijze inhoud gegeven:

 • collectievorming: verwerving van een collectie eigentijdse beeldende kunst, op basis van het tentoonstellingsprogramma van het museum
 • tentoonstellingsfunctie: 6 tot 8 tentoonstellingen per jaar in het Museum Waterland
 • kunstuitleenfunctie: Museum Waterland Kunstuitleen omvat een collectie van ruim 1500 kunstwerken van meer dan 300 kunstenaars uit heel Nederland
 • museumwinkel: verkoop toegepaste kunst en designproducten, aluminium lijsten en ophangsystemen
 • overige activiteiten: lezingen, concerten, cursussen, workshops, verenigingsmaaltijden etc.

Stichting Museum Waterland: De Stichting Museum Waterland is opgericht in 2003, en heeft als belangrijkste doelstelling het beheer, uitbreiden en presenteren van de Kollektie Waterland. Verder is de stichting eigenaar van een opslagruimte t.b.v. het Museum Waterland.

8 documenten

anbi_logo

 

 

 

Comments are closed.